VACANT:93 - Sociale studies
Organisatie: Stichting Onderwijs en Voorlichting Regio: Puerto Cabezas, Nicaragua
Stagebedrijf
 
Deze Nederlandse Stichting is in 2001 opgericht door een Nederlandse vrouw die tevens manager van de stichting is.

Doeltstelling:
De stichting zet zich in voor kinderen en volwassenen in het oosten van Nicaragua (Puerto Cabezas) en richt zich met name op twee gebieden:
1.Onderwijs voor kinderen (project: 'Help een kind naar school')
2.Voorlichting aan kinderen en volwassenen

Het gaat inmiddels om 74 kinderen (en hun ouders) die deelnemen in het project. Vanwege het groeiende aantal kinderen wordt het team van werkers binnenkort verder uitgebreid. Momenteel bestaat het team uit 2 jonge mannen en 4 jonge vrouwen. Zij hebben allemaal een universitaire studie gedaan of zijn daar mee bezig. Geen van hen volgt een studie in Social Work omdat dit gewoon weg niet bestaat in deze regio.

Veel van de kinderen hebben een moeilijke thuissituatie waarin bijvoorbeeld een alleenstaande moeder als hoofd van de huishouding geen uitzondering is. De ouder(s) word(en)t betrokken bij het onderwijs van de kinderen en de thuissituatie wordt in kaart gebracht. Een keer per maand vindt er een huisbezoek plaats bij de deelnemende kinderen.

Op dinsdag en vrijdag is er van 08.00-11.00 uur en van 13.30-16.00 uur huiswerkbegeleiding waarin ook kringgesprekken worden gevoerd. De twee andere werkdagen worden besteed aan het afleggen van huisbezoeken.

Ziekenhuisproject:
Hierbij krijgen ernstig zieke kinderen pedagogische spelbegeleiding aangeboden met onder andere als doel hen afleiding te bieden van de lijdende situatie waarin zij verkeren. Dit vindt iedere werkdag plaats tussen 13.30-17.00 uur.

Missie/visie:
De kinderen die door deze stichting worden geholpen, lopen een verhoogd risico vervroegd de school te verlaten en een drop-out te worden. De doelstelling van de stichting is deze kinderen meer mogelijkheden en ondersteuning te bieden zodat zij hun schoolcarrière wel kunnen af ronden.
 
Stagewerkzaamheden
 
Voorbeelden van werkzaamheden:

De stagiaire wisselt kennis uit ten aanzien van pedagogische en didactische vaardigheden met de teamleden. Communicatieve- en gespreksvaardigheden kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren in de omgang met en ondersteuning van de kinderen en hun ouders. Hiermee komt het verantwoorden van het handelen van de stagiaire en de andere medewerkers ook aan bod. 
 
De stagiaire neemt deel aan en voert dagelijks terugkerende activiteiten (ook voorlichting) uit en heeft een bijdrage in de huis- en schoolbezoeken. De stagiaire benut hier de context waarin zich alles afspeelt en hanteert verschillende relaties (ouders, kinderen, schoolmedewerkers)
 
De stagiaire rapporteert over de dagelijkse gang van zaken en over de huis- en schoolbezoeken.
 
Opmerkingen

Huisvesting: Je kan verblijven in een privékamer of bij een gastgezin. Verblijf bij een gastgezin is inclusief 3 maaltijden per dag.

Puerto Cabezas vormt een harde leefomgeving; het gebied is arm en is ver gelegen van alles. Je bereikt het gebied middels een binnenlandse vlucht en luxe kun je er vergeten. Het biedt je echter wel de kans en de uitdaging om het echte leven van de arme bevolking in te duiken en de armoede beter te leren begrijpen. Zoals de mensen in Puerto Cabezas leven, zo leven er miljoenen mensen op onze aarde en om dat een paar maanden te ervaren is hard; het geeft je wel een completer wereldbeeld.
 
Geïnteresseerd?
Neem na gratis aanmelding via de website, contact op met service@onstagelatijnsamerika.com 

Voor alle duidelijkheid:
Voor vele opleidingen voorziet On-Stage in passende stage- en afstudeerplaatsen. Naast deze vacatures hebben wij nog een ruim aanbod aan andere stageplaatsen
 
Bekijk ook onze Fanpage on Facebook