VACANT:136 - Business/Economics, Communication
Organisatie: Vrijwilligersorganisatie Regio: Granada, Nicaragua
Stageorganisatie
 
Door het geven van onderwijsmogelijkheden en educatieve materialen voor de verhoging van het onderwijsniveau op de langere termijn, hoopt deze organisatie de toekomstmogelijkheden van de kinderen te vergroten en de mensen uit de dorpen zelf in staat te stellen hun huidige leefomstandigheden te verbeteren. Het zwaartepunt ligt bij het onderwijs voor de kinderen. Zij geloven in het geven van kansen voor de toekomst, niet in korte termijn hulp. Deze organisatie is gegroeid van het helpen van één gemeenschap naar een organisatie waarbij vrijwilligers helpen op 8 scholen.

Het succes als organisatie kan toegeschreven worden aan de vrijwilligers. Met 15-40 vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van de wereld die bereid zijn hun tijd in te zetten voor de doelen van deze organisatie hebben ze de "menskracht" om een echte verandering te bewerkstelligen in het leven van de kinderen waarmee de organisatie werkt. De kinderen van de lagere klassen gaan allemaal in de morgen naar school, voor de kinderen van de hogere klassen verschilt dit van school tot school.

Stage werkzaamheden

De organisatie wil graag twee stagiaires die zich inzetten voor o.a. de volgende taken die komen kijken bij 'communicatie en promotie' en bij de dagelijkse organisatie (op willekeurige volgorde):

- Verbeteren, updaten van website wanneer nodig
- Updaten en creeeren van (instructie) documenten voor de vrijwilligers wanneer nodig
- Schrijven van blogs en berichten op sociale media
- Zoeken naar toeleveranciers van vrijwilligers in de vorm van organisaties zoals On-Stage
- Organiseren van de wekelijkse pubquiz welke wordt gebruikt voor 'fundraising'
- Assisteren van de vrijwilligercoordinators
- Assisteren met de coordinatie van huisvesting wanneer nodig
- Informatievoorziening geinteresseerde potentiele vrijwilligers en/of organisaties
- Organiseren en begeleiden van 'awareness' tours naar de projecten voor toeristen en andere geïnteresseerden
 
Er zijn ongeveer 3 mensen in vaste dienst, de rest van de organisatie wordt gerund door vrijwilligers.

Opmerkingen

De Australische directrice spreekt Engels, maar de medewerkers en veel van de vrijwilligers spreken alleen Spaans. Daarom is het van belang om goed te werken aan het verbeteren van je Spaans voor en tijdens de stage. Goedkope huisvesting is beschikbaar in de vrijwilligershuizen.
 
Geïnteresseerd?
Neem na gratis aanmelding via de website, contact op met service@onstagelatijnsamerika.com 

Voor alle duidelijkheid:
Voor vele opleidingen voorziet On-Stage in passende stage- en afstudeerplaatsen. Naast deze vacatures hebben wij nog een ruim aanbod aan andere stageplaatsen
 
Bekijk ook onze Fanpage on Facebook