VACANT:116 - Sociale studies
Organisatie: Straatjeugd Regio: Quito, Ecuador
Stagebedrijf

Dit project is een initiatief van twee jonge psychologen om hulp te bieden aan jongeren die op straat leven en werken, vaak al met hun eigen kleine kinderen. In het nieuwe huis dat aan het project gedoneerd is, bieden zij een plek waar ze kunnen douchen, eten, mee kunnen doen aan workshops en worden de ouders gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen door middel van financiële hulp voor de aanschaf van materialen en uniformen. Het project biedt ook naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding, cursussen en hopelijk binnenkort ook een crècheopvang voor de allerkleinsten.

Stagewerkzaamheden
 
Voorbeelden van stageopdrachten:

A) Het ontwikkelen van een jaarplan voor huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Het project draait deels op (tijdelijke) vrijwilligers, maar heeft geen structuur of plan dat deze vrijwilligers kunnen volgen, waardoor kinderen vaak meerdere keren dezelfde lesstof te zien krijgen.

B) Het onderzoeken en schrijven van een haalbaar opzetplan voor de opvang van de nog niet naar schoolgaande kinderen van de deelnemers. Het in kaart brengen van de noodzaak hiervan, een stappenplan voor de uitvoering, etc.

C) Hygiene en voedingsbeleid opzetten: De mensen die hier 's ochtends binnenkomen leven op straat, en al is iedereen verplicht om te douchen, de kennis van de mensen zelf over persoonlijke verzorging en ook over het belang en de invloed van goede voeding is beperkt. Hier kan een beleid voor een terugkerende workshop voor geschreven worden met verschillende thema's. Ook seksualiteit kan onder deze workshops vallen.

D) Het ontwikkelen van een activiteiten programma voor deelnemers en hun kinderen dat structureel opgezet en uitgevoerd kan worden met de middelen die de stichting ter beschikking heeft.

E) Een van de voorwaarden van deelname aan het programma is het inzien van het belang van scholing van de kinderen. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen en hier wordt door de stichting ook financieel aan bij gedragen door het betalen van materialen, uniformen en inschrijfgeld. De eis is dat het kind naar school gaat en ouders en kind hun best doen. Momenteel is er een driemaandelijkse controle op de scholen van de kinderen om hun gedrag en vooruitgang te evalueren, maar hier zit nog geen structuur achter. Een stagiair kan een vorm van deelnemers bestand opzetten met alle gegevens en een evaluatie plan.

F) De stichting mist een duidelijke organisatie van het project, waarbij doelstelling, methodes, etc. op papier staan. Dit business plan is vaak ook noodzakelijk om subsidies aan te vragen. Hier kan ook een marketing plan voor de bestaande houtwerkshop in beschreven worden.

Opmerkingen

Je wordt begeleid door één van de psychologen, zoals bij vrijwel alle stages wordt ook hier van je verwacht dat je initiatiefrijk bent en zelfstandig kan werken. Indien je specifieke vragen hebt waar je zelf niet uitkomt, dan kan je uiteraard bij je begeleider terecht.

Spaans is de voertaal bij deze stage, je stagedocumenten moet je uiteindelijk ook in het Spaans inleveren.
 
Geïnteresseerd?
Neem na gratis aanmelding via de website, contact op met service@onstagelatijnsamerika.com 

Voor alle duidelijkheid:
Voor vele opleidingen voorziet On-Stage in passende stage- en afstudeerplaatsen. Naast deze vacatures hebben wij nog een ruim aanbod aan andere stageplaatsen
 
Bekijk ook onze Fanpage on Facebook